تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید)


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.

طرح های فروش ویژه داتک


شهر محل سرویس خود را انتخاب نمایید تا از طرح های فروش ویژه فعال درآن شهر مطلع شوید

فهرست سرویس های عادی داتک


این سرویس ها، سرویس هایی هستند که مطابق مصوبات سازمان تنظیم و مقررات تصویب شده اند و فروش آن ها محدود به زمان خاصی نمی باشد.

128Kb

اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت حجمی

بازه قیمت از ۱۰,۵۰۰ تا ۴۶,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۷,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
256Kb

اینترنت ۲۵۶ کیلوبیت حجمی

بازه قیمت از ۱۱,۵۰۰ تا ۵۸,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۰,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
 • سفارش
512Kb

اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت حجمی

بازه قیمت از ۱۳,۰۰۰ تا ۷۶,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۵,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۷۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
1Mb

اینترنت ۱ مگابیت حجمی

بازه قیمت از ۱۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۳۱,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سفارش
2Mb

اینترنت ۲ مگابیت حجمی

بازه قیمت از ۱۷,۰۰۰ تا ۱۲۴,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۳۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۱۲۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
4Mb

اینترنت ۴ مگابیت حجمی

بازه قیمت از ۲۳,۰۰۰ تا ۱۹۶,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۵۵,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۱۰۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۱۹۶,۰۰۰ تومان
 • سفارش
8Mb

اینترنت ۸ مگابیت حجمی

بازه قیمت از ۲۵,۲۰۰ تا ۲۳۵,۶۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۶۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۲۴۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
10Mb

اینترنت ۱۰ مگابیت حجمی

بازه قیمت از ۲۷,۰۰۰ تا ۲۴۴,۰۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • یک ماهه
 • حجم : ۳GB
 • قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • سه ماهه
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۶۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • شش ماهه
 • حجم : ۸GB
 • قیمت : ۱۲۸,۰۰۰ تومان
 • سفارش
 • یک ساله
 • حجم : ۱۲GB
 • قیمت : ۲۴۴,۰۰۰ تومان
 • سفارش
فهرست سرویس های ویژه داتک

این سرویس ها، سرویس هایی هستند که مطابق مصوبات سازمان تنظیم و مقررات تصویب شده اند و فروش آن ها محدود به زمان خاصی نمی باشد.

پرمصرف

سرویس حجمی ADSL رهام داتک-ویژه کاربران پرمصرف

بازه قیمت از ۱۴,۹۰۰ تا ۳۱,۴۰۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • ۱۲۸Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۲۵۶Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۵,۹۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۵۱۲Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۱۰۲۴Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۱۹,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۲۰۴۸Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۱,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۴۰۹۶Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۷,۴۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۸۱۹۲Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۲۹,۶۰۰ تومان
 • سفارش
 • ۱۰۲۴۰Kbps
 • حجم : ۵GB
 • قیمت : ۳۱,۴۰۰ تومان
 • سفارش
نامحدود

سرویس حجمی ADSL رهام داتک-نامحدود

بازه قیمت از ۱۱۴,۳۶۰ تا ۳۰۱,۸۶۰ هزار تومان همراه با تخفیف های ویژه

بسته های این سرویس
 • ۱۰۲۴Kbps
 • حجم : ۷۰GB
 • قیمت :۱۱۴,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۲۰۴۸Kbps
 • حجم : ۹۰GB
 • قیمت : ۱۴۳,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۴۰۹۶Kbps
 • حجم : ۱۱۰GB
 • قیمت : ۱۷۶,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۸۱۹۲Kbps
 • حجم : ۱۵۰GB
 • قیمت : ۲۳۴,۳۶۰ تومان
 • سفارش
 • ۱۰۲۴Kbps
 • حجم : ۲۰۰GB
 • قیمت :۳۰۱,۸۶۰ تومان
 • سفارش

خرید حجم اضافه

شما میتوانید در لیست زیر تعرفه خرید هر گیگابایت حجم اضافه را مشاهده نموده و در صورت لزوم به راهنمای خرید حجم اضافه مراجعه نمایید.

هزینه ترافیک اضافه  ADSL+2   رهام داتک
حجم ترافیک هزینه هر 1GB به تومان
از ۱ گیگابایت تا ۳ گیگابایت ۳۰۰۰
از ۴ گیگابایت تا ۱۰ گیگابایت ۲۲۰۰
از ۱۱ گیگابایت تا ۳۰ گیگابایت ۱۸۰۰
۳۱ گیگا بایت به بالا ۱۵۰۰
توضیحات:

توجه شود مبلغ حجم ها به صورت پلکانی محاسبه می شود. به عنوان مثال برای خرید 12 گیگا بایت حجم، 3 گیگابایت اول با قیمت هر گیگا بایت ۳۰۰۰ تومان، 7 گیگابایت دوم با قیمت هر گیگابایت ۲۲۰۰ تومان و 2 گیگابایت باقیمانده با قیمت هر گیگابایت حجم ۱۸۰۰ تومان محاسبه می شود یعنی قیمت ۱۲ گیگابایت حجم اضافه برابراست با ۹۰۰۰+۱۵۴۰۰+۳۶۰۰=۲۸۰۰۰تومان.

لازم به ذکر است کلیه سرویس ها بر اساس کیفیت خط و نویز روی خط مشترکین و در شهرهای خاص، بسته به امکانات مخابراتی و خط مشترک ارائه می‌گردد. بی تردید داتک مسئولیتی در قبال پایین بودن کیفیت خط مشترک و عدم توان استفاده از سرویس‌های ذکر شده را به عهده ندارد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۴۵ میباشد.