Responsive image

شماره حساب‌های بانکی شرکت رهام داتک

مشترک گرامی خواهشمند است جهت تمدید و خرید سرویس‌های اینترنتی از حساب جام شماره ٤١٠٠٠٠٢٧۷۸ بانک ملت به نام شرکت رهام داتک استفاده نمایید.
همچنین شما می‌توانید جهت واریز وجه از طریق کارت‌های عضو شتاب مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۹۲۵۱ نزد بانک ملت شعبه میرداماد به نام شرکت رهام داتک واریز نمایید.

با تشکر