• Cinque Terre
  • اطلاعات بیشتر درباره ADSL
  • واژه ADSL معرف نوعی ارتباط پرسرعت اینترنتی بر روی خطوط تلفن ثابت است که امکان استفاده همزمان از اینترنت و تلفن را فراهم می کند.
  • Cinque Terre
  • راهنما و پرسش و پاسخ
  • این امکان فراهم آمده است تا علاوه بربهره گیری از پاسخگویی شبانه روزی کارشناسان مجموعه پشتیبانی، از مجموعه فایل های راهنما در این قسمت استفاده کنید.