نمایندگی های داتک

لیست نمایندگان شرکت رهام داتک در استانها

ردیف نام شرکت نماینده استان منطقه تحت پوشش تلفن نوع همکاری
۱ بزرگ نت آریا (ماکس نت) آذزبایجان شرقی تبریز 041-4141 Servco
۲ البرز نت البرز کرج 026-32217800 عاملیت فروش
۳ پرشین عصر هوشمند (آنلاین نت) تهران تهران 021-71362 عاملیت فروش
۴ سامان پردازان ایتوک (سامان نت) 021-45849000
۵ ندا ارتباط افرا نت (افرا نت) 021-61902
۶ داده پردازان شهریار (آترین) شهریار 021-65242112 Servco
۷ اینترنت امروز ورامین 021-36274400 عاملیت فروش
۸ نگین نرم افزار آساک خراسان رضوی سبزوار 051-47228382 Servco
قوچان
نیشابور
۹ ارتباطات ثابت آریا اکسین خوزستان آبادان 061-34493131 Servco
اهواز
ایذه
شوشتر
هندیجان
۱۰ زاگرس رایانه فارس آباده 071-44341100 عاملیت فروش
۱۱ توسعه و تجارت جندی شاپور(ایلیا نت) ارسنجان 071-32109
شیراز
لامرد
۱۲ پویندگان داده پرداز لارستان اوز 071-52516171
۱۳ شبکه سازان جهرم 071-2221927
۱۴ طلیعه علم نوین جنوب کازرون 071-42218555
۱۵ پارسی نت لار لار 071-52240444
۱۶ کهکشان ممسنی نورآباد ممسنی 071-42525555
۱۷ فن اوران نی ریزان نی ریز 071-53835750
۱۸ فناوران اطلاعات و ارتباطات آترین کرمان رفسنجان 034-32517420
034-32528323
034-32528324
Servco
سیرجان
کرمان
ماهان
۱۹ حسابگر پرداز غرب کرمانشاه اسلام آباد 1543 Servco
پاوه
ثلاث
جوانرود
روانسر
سر پل ذهاب
سنقر
صحنه
قصر شیرین
کرمانشاه
کرند غرب
کنگاور
گیلان غرب
هرسین
۲۰ رایان گستر ازنا لرستان ازنا 066-43425555 عاملیت فروش
۲۱ بزرگراه رایانه مازندران چالوس 011-52353222
011-52336926
عاملیت فروش
نوشهر
۲۲ انتقال داده های رهام داتک آمل 011-32338188 حضور مستقیم
بابل
۲۳ گذرگاه جهانی اراک (آترین) مرکزی اراک 086-32212240 Servco
شازند
۲۴ شرکت مهرگان ارتباط آسیا هرمزگان بندر عباس 076-32252915 عاملیت فروش