لیست تعرفه خدمات WiMAX

سرویس‌های اینترنت بی‌سیم WiMAX رهام داتک به‌صورت نامتقارن، با پهنای باند اختصاصی (Dedicated) و اشتراکی (Shared) ارائه می‌شوند. برای تهیه این سرویس‌ها لازم است تا میان شرکت و مشتری حقوقی قراردادی به امضاء برسد. راه‌اندازی سرویس‌های WiMAX پس از عقد قرارداد، عموماً در کمتر از دو روز کاری صورت می‌پذیرد.

سرویس حجمی وایمکس رهام داتک- ویژه کاربران کم مصرف
سرعت سرویس مدت سرویس ترافیک دوره قیمت دوره سفارش
۱۲۸ Kbps یک ماهه ۳   GB ۱۶۲,۰۰۰ +
سه ماهه ۵   GB ۳۰۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۹   GB ۵۴۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۰   GB ۱,۰۶۵,۰۰۰ +
۲۵۶ Kbps یک ماهه ۳  GB ۱۸۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۳۵۵,۰۰۰ +
شش ماهه ۹  GB ۶۴۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۰  GB ۱,۳۹۵,۰۰۰ +
۵۱۲ Kbps یک ماهه ۴   GB ۲۸۵,۰۰۰ +
سه ماهه ۷   GB ۴۶۵,۰۰۰ +
شش ماهه ۱۰   GB ۸۵۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۰   GB ۱,۶۰۰,۰۰۰ +
۱۰۲۴ Kbps یک ماهه ۴  GB ۳۶۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۱۰  GB ۸۶۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۲۰  GB ۱,۹۷۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۷  GB ۲,۴۷۰,۰۰۰ +
۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۴  GB ۴۷۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۱۰  GB ۹۲۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۱۷  GB ۲,۰۱۶,۰۰۰ +
یک ساله ۲۷  GB ۳,۴۴۰,۰۰۰ +
۴۰۹۶ Kbps یک ماهه ۴  GB ۶۴۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۱۰  GB ۱,۴۵۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۱۸  GB ۲,۷۲۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۸  GB ۴,۳۵۰,۰۰۰ +

شما میتوانید جهت آشنایی با سایر سرویسهای داتک بر روی دکمه نمایش لیست قیمتها کلیک نمایید.
همه حقوق برای رهام داتک محفوظ است شرکت انتقال داده های رهام داتک وابسته به گروه شرکت های داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ - © 2016