لیست تعرفه خدمات WiMAX

سرویس‌های اینترنت بی‌سیم WiMAX رهام داتک به‌صورت نامتقارن، با پهنای باند اختصاصی (Dedicated) و اشتراکی (Shared) ارائه می‌شوند. برای تهیه این سرویس‌ها لازم است تا میان شرکت و مشتری حقوقی قراردادی به امضاء برسد. راه‌اندازی سرویس‌های WiMAX پس از عقد قرارداد، عموماً در کمتر از دو روز کاری صورت می‌پذیرد.

سرویس حجمی وایمکس رهام داتک- ویژه کاربران کم مصرف
سرعت سرویس مدت سرویس ترافیک دوره قیمت دوره سفارش
۱۲۸ Kbps یک ماهه ۳   GB ۱۶۲,۰۰۰ +
سه ماهه ۵   GB ۳۰۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۹   GB ۵۴۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۰   GB ۱,۰۶۵,۰۰۰ +
۲۵۶ Kbps یک ماهه ۳  GB ۱۸۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۳۵۵,۰۰۰ +
شش ماهه ۹  GB ۶۴۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۰  GB ۱,۳۹۵,۰۰۰ +
۵۱۲ Kbps یک ماهه ۴   GB ۲۸۵,۰۰۰ +
سه ماهه ۷   GB ۴۶۵,۰۰۰ +
شش ماهه ۱۰   GB ۸۵۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۰   GB ۱,۶۰۰,۰۰۰ +
۱۰۲۴ Kbps یک ماهه ۴  GB ۳۶۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۱۰  GB ۸۶۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۲۰  GB ۱,۹۷۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۷  GB ۲,۴۷۰,۰۰۰ +
۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۴  GB ۴۷۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۱۰  GB ۹۲۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۱۷  GB ۲,۰۱۶,۰۰۰ +
یک ساله ۲۷  GB ۳,۴۴۰,۰۰۰ +
۴۰۹۶ Kbps یک ماهه ۴  GB ۶۴۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۱۰  GB ۱,۴۵۰,۰۰۰ +
شش ماهه ۱۸  GB ۲,۷۲۰,۰۰۰ +
یک ساله ۲۸  GB ۴,۳۵۰,۰۰۰ +

شما میتوانید جهت آشنایی با سایر سرویسهای داتک بر روی دکمه نمایش لیست قیمتها کلیک نمایید.